منو

شماره مجازی ای بی ebay

خرید شماره مجازی ebay [آنی] سریع و ارزان از 97 کشور مختلف تحویل آنلاین بدون نیاز به اطلاعات اکانت شما حفظ حریم خصوصی و امنیت حساب کاربری شما
کشور هزینه موجودی
۳۲,۴۰۰ تومان ۲۳۱ عدد
۲۸,۰۰۰ تومان ۳۶۲ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۴۶ عدد
۷۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹۴,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۸۵۳ عدد
۷۲,۱۰۰ تومان ۹۶۳ عدد
۲۸۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹۵,۰۰۰ تومان ۷۸۶ عدد
۲۲,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲۶,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۷۹ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۹,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۵۹۵ عدد
۷۲,۱۰۰ تومان ۴۸۸ عدد
۱۹۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹۲,۰۰۰ تومان ۵۷۰ عدد
۲۰۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۳۲ عدد
۲۶۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۶,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۳۵۰ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۰۰۰ تومان ۱۸۶ عدد
۳۸,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۳۵۲ عدد
۱۲۶,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۱۵ عدد
۷۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۶۱۱ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۲۲۹ عدد
۱۲۶,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۲۵ عدد
۷۲,۱۰۰ تومان ۳۰۳ عدد
۸۴,۳۰۰ تومان ۴۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۲,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۲۳ عدد
۷۲,۱۰۰ تومان ۴۵۷ عدد
۷۶,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۲۲۳ عدد
۵۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹۲,۰۰۰ تومان ۶۱۱ عدد
۷۲,۱۰۰ تومان ۵۷۲ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۲۲۵ عدد
۳۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۶۲ عدد
۱۲۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۴۶۷ عدد
۹۷,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۸۰۰ تومان ۶۹۸ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۲۲۳ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۴۵۹ عدد
۷۲,۱۰۰ تومان ۵۰۶ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۳۲ عدد
۹۷,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۴۴۷ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۲۴ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۲۰۹ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۱۷۱ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۳۷۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۹۷۴ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۱,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۷,۰۰۰ تومان ۶۸۲ عدد
۴۳,۲۰۰ تومان ۵۷۸ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۶۳ عدد
۷۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۴۷ عدد
۴۶,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۵۵۶ عدد
۳۸,۹۰۰ تومان ۲۸۳ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۸۸۶ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۷۷ عدد
۱۲۶,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۵۸۸ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

درباره فروشگاه اینترنتی eBay

eBay یک شرکت تجارت الکترونیک چندملیتی آمریکایی مستقر در سن خوزه، کالیفرنیا است که فروش کالا به مصرف کنندگان و کسب درآمد از خریداران را از طریق وب سایت خود تسهیل می کند. eBay در سال 1995 توسط پیر امیدیار تاسیس شد و به یک داستان موفقیت حباب دات کام تبدیل شد. eBay یک تجارت میلیارد دلاری است

فروش محصولات در eBay منطقی است ؟

فروش در eBay یک راه عالی برای کسب ارز خارجی است. با انجام کارهایی که دیگر به آن نیاز ندارید، ارز کسب کنید. هنگامی که حساب eBay خود را راه اندازی کردید، می توانید در هر زمانی شروع به فروش کنید. در این مقاله نحوه راه اندازی و شروع کار در eBay را با انتخاب آنچه می خواهید بفروشید، فهرست نویسی و سایر عناصر لازم و کافی را برای شما آماده کرده ایم.
در شرایط آشفته اقتصادی امروز، تنها چیزی که می تواند شما را در ثبات نسبی نگه دارد، کسب دلار است. اما چگونه می توان با دانش نسبی و بدون ضرر به درآمد دلاری رسید. فروش در ebay از ایران راهی برای کسب دلار است. از آنجایی که فروش در ebay از ایران نوعی صادرات است، برای موفقیت در این تجارت به دانش و اطلاعات کافی نیاز خواهید داشت.همچنین با توجه به مسائلی مانند تحریم ایران توسط ایالات متحده، فروش در ebay از ایران آنقدرها هم که فکر می کنید آسان نخواهد بود. در این مقاله قصد داریم راهنمای جامع فروش در ebay از ایران را در اختیار شما قرار دهیم. با ما بمان.

خرید شماره مجازی eBay

با استفاده از یک شماره مجازی یک کد تأیید eBay دریافت کنید. همه کاربرانی که در eBay هستند باید حساب خود را با یک شماره مجازی eBay تأیید کنند تا از قفل شدن حساب جلوگیری کنند.
با توجه به اینکه ایران تحت تحریم های اقتصادی قرار دارد، این تحریم ها روابط تجاری بین المللی را نیز تحت تاثیر قرار داده است و حضور در سایت های فروش جهانی مانند eBay تا حدودی دشوار است. با استفاده از شماره های مجازی معتبر و قابل استفاده می توانید به راحتی از آنها برای تکمیل اطلاعات خود در هنگام ثبت نام و تایید eBay استفاده کنید.

برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان