منو

شماره مجازی نتفلیکس Netflix

ثبت نام در سایت نتفلیکس از ایران با کمک شماره مجازی نتفلیکس netfilx از هر کشوری که لازم دارید شماره مجازی نتفلیکس را تهیه کنید
کشور هزینه موجودی
۴۷,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۵۸۵ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۲۳ عدد
۵۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۶۴۵ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۶۷۴ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۲۴۳ عدد
۷۸,۷۰۰ تومان ۳۳۳ عدد
۸,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۹۱۷ عدد
۱۶,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۹۷۲ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۵,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹۲,۰۰۰ تومان ۶۶۵ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۲۷ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۸۲۱ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۵۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۵۰۸ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۷,۷۰۰ تومان ۳۸۷ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۶۳ عدد
۴۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۳,۰۰۰ تومان ۸۴۷ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۹۹۳ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۵۶ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۹۲۶ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۹,۲۰۰ تومان ۱۰۵ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۷۴۴ عدد
۹۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۵۳۳ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۲۴۸ عدد
۷۸,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹۲,۰۰۰ تومان ۹۴۷ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۴۶۹ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۷۵ عدد
۷۴,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۲۰۳ عدد
۴,۴۰۰ تومان ۷۵۲ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۷۴ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۴۶ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۱۹ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۵۶ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۳۱ عدد
۱۶,۹۰۰ تومان ۲۰۹ عدد
۷۸,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۹,۰۰۰ تومان ۶۹۴ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۴ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۲,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۴۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۸۳ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۹۳۶ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

نتفلیکس چیست؟

نتفلیکس یک پلتفرم برتر آمریکایی و شرکت تولید محتوا است که دفتر مرکزی آن در لوس گاتوس، کالیفرنیا قرار دارد. نتفلیکس در سال ۱۹۹۷ توسط رید هستینگز و مارک راندولف در دره اسکاتز، کالیفرنیا تأسیس شد. کسب و کار اصلی این شرکت یک سرویس پخش مبتنی بر اشتراک است که یک کتابخانه آنلاین از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی، از جمله مواردی که در داخل تولید می‌شوند را پخش می‌کند.

نتفلیکس از بدو تاسیس توانسته است دسترسی به فیلم ها و سریال های تلویزیونی را برای علاقه مندان به هنر هفتم تسهیل کند و در سال های اخیر علاوه بر ایفای نقش خود به عنوان بزرگترین بستر پخش فیلم و سریال، تولیدات مهمی را نیز انجام داده است. فیلم ها .

آیا در ایران می شود از نتفلیکس استفاده کرد

این سوال یکی از رایج ترین سوالاتی است که اکثر کاربران می پرسند. در پاسخ به این سوال باید اشاره کنیم که متاسفانه ایرانی ها نمی توانند از خدمات نتفلیکس استفاده کنند. البته باید اشاره کنیم که این محدودیت توسط ایران ایجاد شده و نتفلیکس مشکلی برای سرویس دهی به ایرانیان ندارد. اما ایران شرکت نتفلیکس را به دلیلی مکرر فیلتر می کند که آن را پشتیبانی از خدمات داخلی نامید.

ثبت نام در نتفلیکس از ایران

افتتاح حساب نتفلیکس و پخش فیلم و سریال از طریق این پلتفرم خیلی وقت گیر و سخت نیست. تنها چیزی که برای ثبت نام و ایجاد حساب نتفلیکس نیاز دارید یک آدرس ایمیل شخصی یا شماره مجازی ، انتخاب روش پرداخت و یک رمز عبور معتبر داشته باشید. نتفلیکس خدمات خود را در 3 دسته مختلف ارائه می دهد، مهم است که مناسب ترین و بهترین گزینه برای استفاده از این پلتفرم را بشناسید.

اگر از بیش از یک تلویزیون در خانه خود استفاده می کنید، نیازی به طرح گران قیمت Netflix Premium ندارید.بنابراین هنگامی که می‌خواهید از نتفلیکس ایمیل دریافت کنید و در این پلتفرم ثبت‌نام کنید، بسته استاندارد با هزینه ماهانه 13.99 دلار (که یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌ها در نتفلیکس است) ممکن است گزینه بهتری برای شما باشد. اگر از تلویزیون های نسل جدید با قابلیت پخش 4k یا Full HD استفاده می کنید، نسخه پریمیوم یا استاندارد نتفلیکس می تواند تجربه دلپذیرتری را در حین تماشای فیلم و سریال برای شما فراهم کند.

خرید شماره مجازی نتفلیکس

برای خرید شماره مجازی نتفلیکس NetfliX کافیه از لیست بالا کشور مد نظرتان را انتخاب کنید و به صورت آنی شماره را دریافت کنید لازمه بدونید اصلا اطلاعات حساب کاربری خود در نتفلیکس را نباید برای ما ارسال کنید و امنیت اکانت شما حفظ خواهد شد

درصورتی که در مورد خرید شماره مجازی نتفلیکس سوالی دارید از قسمت نظرات پایین سوال خود را برای ما ارسال کنید

برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان