منو

شماره مجازی اسنپ چت آنی از ۹۳ کشور

خرید شماره مجازی اسنپ چت به صورت آنی و اختصاصی از طریق وبسایت نامبرفور با کمترین قیمت و بهترین کیفیت از کشور امریکا و...
کشور هزینه موجودی
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۰۰۰ تومان ۲۷۱ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۲۴۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۲ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۵۲۷ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۱۱ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۸۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۹۷ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۹۵۷ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۰۳ عدد
۳۵,۸۴۰ تومان ۲۳۴۶۷ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۶۸۳ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۲۵ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۷۱۸ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۲۲۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۶ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۲۱ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۵۷ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۵۲۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۷ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۶۷ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۳۲ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۳۵۷ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۶۵ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۷ عدد
۴۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۵۷ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۰,۴۰۰ تومان ۶۲۵ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۳۵۳ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۲۴۸ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۷۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۶۲۵ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۱۳ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۷۵۲ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۹۸۳ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۶۹ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۷۴ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۴۵۸ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۷۶۱ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۳۷۲ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۲۸۳ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۶۶۶ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۲۷۳ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۵۲۸ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۳۴ عدد
۱۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۳۸ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۲۹۴ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۳۷ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۹۷ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۳۸۷ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۳۰ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۳۶۶ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۳۳۲ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۱۶ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۶۸ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۲۱۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۱۹ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۸۸ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۲۰۲ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۴۲ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۵۷ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۲۰۷ عدد
۲,۶۸۰ تومان ۸۰۶ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۶۴۹ عدد
۲۹,۳۰۰ تومان ۶۳۶ عدد
۷۳,۰۰۰ تومان ۳۳۱ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۳۶۰ عدد
۵۶,۸۰۰ تومان ۳۸۶ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۵۳۱ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۵۱۵ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۵۵ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۲۹ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۲۲۲ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۷۸۸ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۳۹۷ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۳۶۸ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۶ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۶۲۸ عدد
۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۸۱۰ تومان ۷۸۴ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۵۱۹ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۳۲ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

ایجاد حساب کاربری در اسنپ برای ایرانیان امکان‌پذیر نبوده و استفاده از شماره مجازی اسنپ چت یا کمک گرفتن از نرم‌افزارهای تغییر IP  یا همان VPN ها الزامی است. در غیر این صورت باید قید حضور در این اپلیکیشن را بزنید. شما به‌سادگی می‌توانید در اسنپ چت تصاویر و فیلم‌های خود را حداکثر تا ۱۰ ثانیه ضبط و به اشتراک بگذارید چراکه این اپلیکیشن به‌صورت خودکار وارد دوربین می‌شود.

نکته جالب‌توجه این است که اسنپ چت شماره تلفن شمارا برای مخاطبین نمایش نمی‌دهد بدین ترتیب کاربران غیر ایرانی که با شماره واقعی خود وارد این نرم‌افزار می‌شوند از این بابت نگرانی ندارند. ولی به‌هرحال شماره‌ای که بدین منظور وارد می‌کنید، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا چه از شماره واقعی یا شماره مجازی اسنپ چت استفاده کرده باشید، کد فعال‌سازی برای شما به همان شماره ارسال خواهد شد.

برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان