منو

خرید شماره مجازی تویتر ارزان و تضمینی دریافت فوری

برای ساخت اکانت در شبکه اجتماعی توییتر نیاز به ثبت شماره موبایل دارید، توییتر یک شبکه اجتماعی است که خدمات کاملی برای ساکنین ایران و برخی از کشورهای دیگر ارائه نمی دهد به همین سبب می توان با استفاده از شماره مجازی کشورهای مختلف در این فضا وارد شده و فعالیت کرد. خرید شماره مجازی توییتر از سایت نامبر فور در بالاترین سرعت و ارزان ترین قیمت ممکن صورت می گیرد و به راحتی می توانید از کلیه بخش های این فضا استفاده نمایید. در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی توییتر فنلاند 2، خرید شماره مجازی توییتر آمریکا 2، خرید شماره مجازی توییتر انگلستان 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۳۳,۸۸۱ تومان ۶۱۸ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۲۲۴ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰ عدد
۲۱,۱۰۰ تومان ۵۶۳ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴۶,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۱۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۷۸ عدد
۳۹,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۸۲ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۸۴۳ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۸۳۲ عدد
۱۴,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۸۵ عدد
۷۴,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۴۶۶ عدد
۱۴,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۳۳ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۳۶۲ عدد
۷۴,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۴۹۶ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵,۲۰۰ تومان ۹۶ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۶۶ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۲۶ عدد
۲۸,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶۵ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۵۶۴ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۹۴ عدد
۲۲,۵۱۲ تومان ۱۰۳۶ عدد
۵۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۷۷۵ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۲۷ عدد
۶۷,۴۰۰ تومان ۵۲ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۸۱۲ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۲۱۵ عدد
۶,۵۰۰ تومان ۷۵۳ عدد
۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵,۰۰۰ تومان ۵۰۰ عدد
۵۱,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸,۵۰۰ تومان ۱۰۲ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۶۵۹ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۲۰۰ تومان ۷۵۲ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۳۹۴ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۸۹ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۸۱ عدد
۳۸,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۶۵۳ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۱۰۰ تومان ۸۷۶ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۷۱۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۷,۷۰۰ تومان ۱۰۶ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۷,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۱۹۳ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۵۹۵ عدد
۲۸,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۴۵۸ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۲۰۰ تومان ۹۷ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۹۵ عدد
۵,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۴۶۸ عدد
۴۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

ثبت نام در توییتر با شماره مجازی


توییتر به عنوان دومین شبکه اجتماعی پرطرفدار در جهان محسوب می‌ شود که بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی در مورد اهمیت بالای شبکه اطلاعات درستی ندارند. اما همچنان افراد زیادی در حال فعالیت در این فضا هستند. توییتر به عنوان یک پلتفرم انتشار خبر برای بسیاری از بازاریابان به عنوان یک شبکه مهم محسوب شده که به دنبال اهداف مختلف در این فضا می باشند.
توییتر به مانند سایر شبکه ‌های اجتماعی نیاز به ساخت یک اکانت کاربری داشته که برای ساخت اکانت باید از شماره موبایل استفاده شود. توییتر در کشور ما فیلتر بوده و امکان استفاده راحت از این فضا وجود ندارد. اما در حال حاضر با وجود شماره های مجازی شرایط استفاده از این شبکه آسان تر شده است.
ثبت نام کردن در شبکه های اجتماعی باید به سادگی صورت بگیرد، به همین دلیل توییتر نیز مراحل ثبت نام ساده ای طراحی کرده که با رعایت تمامی مراحل و نکات گفته شده می توانید به آسانی یک اکانت برای خود ایجاد کنید. فقط لازم است که در هنگام ثبت نام در توییتر از یک شماره مجازی استفاده نمایید. چرا که شرایط ثبت نام راحت تر شده و امکان استفاده از خدمات مختلف این شبکه به وجود می آید.


شماره مجازی تویتر

با خیال راحت از number4.ir شماره مجازی twitter مد نظر خودتون رو سفارش بدید و اکانت اختصاصی خود را داخل تویتر راه اندازی کنید . بله درست متوجه شدیدی تمام اکانت های نامبرفور اختصاصی بوده و بعد از خرید شما به شخص دیگه ای فروخته نخواهد شد و همینطور مجدد امکان دریافت کد فعالسازی برای تویتر وجود ندارد.

شاید براتون سوال باشه بهترین سایت خرید شماره مجازی کجاست باید بهتون بگم لازم نیست بگردید در مکان درستی قرار دارید


 

خرید شماره مجازی ارزان مخصوص توییتر


شبکه توییتر برای کاربران ایرانی فیلتر است، اگر موقعیت ثبت نام برای ایجاد اکانت با ایمیل یا شماره های ایرانی کاربر با مشکلاتی مواجه شود. به همین جهت لازم است که اقدام به خرید شماره مجازی ارزان مخصوص توییتر نماید.
سایت های زیادی هستند که شماره مجازی ارائه می دهند و کاربران می توانند با استفاده از این شماره ها یک اکانت توییتر ایجاد کند. اما توجه داشته باشید که بسیاری از این شماره ها از اعتبار سطح پایینی برخوردار بوده و تاریخ انقضای آنها کوتاه مدت بوده و پس از انقضا به افراد دیگری واگذار می گردد.
برخی از شماره های بدون اعتبار مجازی قابلیت ریپورت دارند و این ویژگی برای استفاده در فضای توییتر بسیار بد است. زیرا توییتر قابلیت تشخیص اکانت های مشکل دار را داشته و در صورت تشخیص مشکل شماره به سرعت اکانت کاربر را ریپورت می کند.
نکته مهم در هنگام خرید شماره مجازی ارزان مخصوص توییتر این است که حتماً از پلتفرم هایی اقدام به دریافت شماره کنید که از سطح اعتبار و امنیت بالایی برخوردار باشند.
مجموعه نامبر فور یکی از بهترین سایت های ارائه دهنده خدمات خرید شماره مجازی برای تمامی شبکه های اجتماعی و به خصوص توییتر است که با اطمینان کافی می توانید از این شماره ها استفاده کنید.

 


نحوه ساخت شماره مجازی توییتر


ممکن است برخی از کاربران تمایل داشته باشند تا شماره های مجازی را از طریق اپلیکیشن ها یا فضاهای دیگر تهیه نمایند در چنین شرایطی باید اقدام به نصب اپلیکیشن های معتبر کرد که شماره های مجازی را ارائه می‌ دهند.
‏NEXT PLUS از بهترین برنامه های ساخت شماره مجازی است که با استفاده از آن امکان دریافت رایگان شماره مجازی با کد هر کشوری فراهم می آید. شماره مجازی که از این اپلیکیشن دریافت می شود ،قابلیت استفاده در کلیه شبکه‌ های اجتماعی و همچنین فضای توییتر را دارد.
 اما نکته مهم این که نباید بعد از دریافت شماره مجازی این اپلیکیشن را از روی گوشی خود حذف کنید، چرا که در هنگام ساخت یک اکانت توییتر خود تایید برای کاربر ارسال می شود که کد تایید در برنامه اپلیکیشن ارسال می گردد.
غیر از اپلیکیشن ها سایت های خاصی هم بوده که با مراجعه به آنها امکان دریافت شماره مجازی برای ثبت نام در شبکه اجتماعی توییتر وجود دارد.
اما نکته مهم در سایت ها و اپلیکیشن ها  این است که پس از مدت زمانی برنامه ها از دسترس خارج می شوند.
بنابراین بهترین راه برای داشتن شماره مجازی توییتر استفاده از سایت های معتبر ارائه دهنده خدمات مختلف در این حوزه است که سایت نامبر فور یکی از بهترین هاست که به صورت تخصصی شماره مجازی واتس اپ و تلگرام و سایر اپلیکیشن ها را معرفی می گردد.

 

خرید اینترنتی شماره توییتر

خرید اینترنتی شماره توییتر یکی دیگر از روش هایی است که می توانید شماره مجازی تهیه کنید.
در این روش مزیت ‌های زیادی وجود دارد که افراد را مجاب می کند، تا اقدام به خرید شماره کنند، مانند:
•    دریافت شماره های با امنیت بالا که به کاربر اجازه می ‌دهد کلیه فعالیت‌ های خود را با آن انجام دهد.
•    دسترسی به شماره های کاملاً اختصاصی بدون تاریخ انقضا و نگرانی از دست رفتن شماره با اکانت وجود دارد.
•    تنوع بالا در تعداد شماره ها و کد کشورهای مختلف شرایط انتخاب را آسان تر می کند.


قیمت شماره مجازی توییتر


قیمت شماره مجازی توییتر جزء عوامل مهم است که مد نظر خریداران قرار می گیرد، اما نکته مهم این است که در کنار قیمت باید به کیفیت و امنیت شماره نیز توجه شود.
برخی از مهم ترین عواملی که بر قیمت شماره‌ مجازی تاثیر می گذارند عبارتند از:
•    قیمت دلار و قیمت ارز در کشورهای مقصد
•    قوانین مخابرات کشورهای ارائه دهنده شماره مجازی
•    انتخاب سایت های معتبر جهت خرید
مجموعه نامبر فور جزء سایت هایی است که بهترین شماره های مجازی توییتر را به صورت اختصاصی و قیمت مناسب ارائه می دهد.رویا امینی گفت :
سلام من شارژ کردم بری گرفتن شماره برای توییتر الان باید چه کاری انجام بدم؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام
وارد تویتر بشید هر زمان نیاز به کد فعال سازی داشتید از لیست کشور ها ، کشور مد نظر رو انتخاب کنید به شما شماره اختصاص داده می شود
ghost گفت :
متأسفانه با شماره مجازی تویتر مشکلاتی داشتم. شماره مجازی که به من اختصاص داده شد بنا به دلایلی کار نکرد و مجبور شدم درخواست برگشت وجه بدم
دنیا گفت :
من تحت تاثیر سرعت سرویس شماره مجازی تلگرام قرار گرفتم. کد تأیید در عرض چند دقیقه به من تحویل داده شد و من توانستم آن را وارد کنم
بهنام اسدیانپور گفت :
من سفارش دادم ولی کد نمیاد و اینکه منظورت از IPهمون کد کشور هست؟لطفا کمک کن
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام از کشور هایی که در 24 ساعت گذشته کد فعال سازی داشتن استفاده کنید
منظور استفاده از VPN یا فیلتر شکن اون کشور هست
عرفان حاذقی گفت :
سلام من الان شماره توییتر سریلانکا خریدم،باد اون مثبت ۹۴ اولشو حذف کنم هرچی موندو بنویسم؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
بله باید کد کشور رو اگر ابتدای شماره وجود دداره حذف کنید
محمد کرمی گفت :
سلام
خسته نباشید، شماره خریدم وخیلی خوب بود . ممنون از سایت خوب شما
توحید گفت :
سلام
خوب بود عمل کرد ولی تویتتر داره اذیتم میکنه و دوباره کد تایید میخواد
نسترن کی منش گفت :
فکر کنم همه رو غیر فعال کردید آخر مجبور بشیم آمریکا 2 بخریم ...این چه وضعیتی هست هیچکدوم کار نمیکنه
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
در بالا فقط ۳ اپلیکیشن که در ۲۴ ساعت گذشته کد فعالسازی داشتن نوشته شده
شما از هر کشوری دوست داشته باشید میتونید درخواست بدید
مطهره شریفی راد گفت :
مرسی از سایتتون.من صاحب تویتر شدم😍❤️
علی جهرمی گفت :
سلام. من به شماره ای که قبلا خریدم نمیتونم دسترسی داشته باشم؟ برای forget password میخوامش
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام نه متاسفانه
امیر باقری گفت :
یک شماره موفق خریدیم..توییتر میخواد برا تایید دو مرحله ای دوباره پیامک بفرسته بعد از 24 ساعت..چطوری باید اون شماره رو دریافت کنیم دوباره ؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
برای هر شماره فقط یک بار کد فعالسازی دریافت می شود
امیر باقری گفت :
اگه توییتر بخواد دوباره به همون شماره قبلی مون پیام بفرسته، چطوری باید دریافت کنیم ؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام
متاسفانه امکان پذیر نیست
علیرضا انصاری گفت :
سلام من شماره آمریکا ۱ رو خریدم نوشت unstopped phone number پولم رفت ؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
نه تا زمانی که پیامک نگیرید مشکلی نیست هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده میشه
سارا ایرانی گفت :
سلام‌من توییتر دارم ولی صبح که بازش کردم متاسفانه ازم خواست که شماره غیر ایران بدم چیکار کنم
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
میتونید از شماره های مجازی موجود در همین صفحه استفاده کنید
کشور مد نظرتون رو انتخاب کنید و وریفای موبایل تویتر رو انجام بدید
فرشته میرزایی گفت :
با سلام
برای ثبت نام توییتر ۲ بار شماره آلمان رو دریافت کردم ولی کدی برام پیامک نشد؟
Fasihi گفت :
من میخوام تاریخچه خرید هام رو کامل ببینم ولی نمیتونم کامل ببینم ، چیکار کنم؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام از منو سه خط پایین روی تاریخچه بزنید
Ali bagheri گفت :
۹ دقیقه بیشتر تایم نمونده لطفا راهنمایی کنید
شماره آرژانتین ۲ خرید کردم و توئیتر زدم اما کدی برام نمیاد متاسفانه
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام، موردی نداره - هزینه به حساب کاربریتون برگشت میخوره
iranianpeople گفت :
سلام وقت بخیر. من برای توییتر شماره المان خریداری کردم اما هنگام وارد کردن شماره تلفن نامعتبربودن شماره ( Unsupported phone number. ) ذکر می شود
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام ایراد نداره سفارش رو لغو کنید و شماره جدید دریافت کنید
سید حمید گفت :
سلام خرید کردم چیزی برای من نشان داده نشد فقط پرداخت من قابل مشاهده است شماره مجازی رو از کجا ببینم ؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام
حساب شما شارژ شده
الان میتونید اقدام به خرید کنید
مجتبی رحیمی بیده گفت :
عالی
برا توییتر همون اول با شماره مجازی وارد بشید، با ایمیل میشه ولی باز بعدش شماره میخواد و سخت تایید میشه
Iran Zamin گفت :
سلام من با یک شماره روسیه تویتر ثبت نام کردم. شماره رو یاداشت نکردم. الان فقط شماره رو نیاز دارم چون تویتر برای ورود شماره رو میپرسه. ممکنه لطف کنین فقط اون شماره رو بگین چه شماره ای بود؟ با تشکر
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر از منوی سه خط سمت چپ تاریخچه رو بزنید خرید های قبلی رو بهتون نمایش میده
شاهرخ محتشم گفت :
بنده در عرض 1:35 دقیقه تونستم احراز هویت توییتر رو بدون بن شدن انجام بدم و هیچ مشکلی نبود. جدا کار درست و حرفه ای عمل میکنین، واقعا ممنونم ❤️
امیرعلی گفت :
سلام مرسی از پشتیبانی و سرعت بالا انجام کار
مهدی صالحی گفت :
شماره مجازی توییتر به چه دردی میخوره
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر

برای ثبت نام در سرویس توییتر کاربرد دارد
اگر بخواهید با شماره ای غیر از شماره خودتان ثبت نام کنید میتوانید از این شماره ها برای حفظ حریم خصوصی و یا بازکردن چندین اکانت مختلف در توییتر استفاده کنید
راحله عرب گفت :
نمیدونم از کدوم کشور شماره بگیرم بهتره

امکانش هست راهنمایی کنید
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
شماره ها از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند از کشور هایی که کنار انها قلب گذاشته ایم میتوانید استفاده کنید
و به صورت جزئی تر بخوام پیشنهاد بدم شماره مجازی تویتر امریکا ۲ و لاتویا رو میتونید تست کنید
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان