منو

خرید شماره مجازی تویتر ارزان و تضمینی دریافت فوری

برای ساخت اکانت در شبکه اجتماعی توییتر نیاز به ثبت شماره موبایل دارید، توییتر یک شبکه اجتماعی است که خدمات کاملی برای ساکنین ایران و برخی از کشورهای دیگر ارائه نمی دهد به همین سبب می توان با استفاده از شماره مجازی کشورهای مختلف در این فضا وارد شده و فعالیت کرد. خرید شماره مجازی توییتر از سایت نامبر فور در بالاترین سرعت و ارزان ترین قیمت ممکن صورت می گیرد و به راحتی می توانید از کلیه بخش های این فضا استفاده نمایید.
کشور هزینه موجودی
۲۸,۲۳۴ تومان ۶۱۸ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۵۳ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۲۳ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۷۷ عدد
۱۱,۷۰۰ تومان ۱ عدد
۱۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۶۰۰ تومان ۲۷ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۵۳ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۸۵۴ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۴۴۵ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۹ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۶ عدد
۸,۴۰۰ تومان ۵۸۱ عدد
۹,۶۰۰ تومان ۱ عدد
۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۲۷۹ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۳۰ عدد
۲,۴۰۰ تومان ۷ عدد
۴۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۸۰۲ عدد
۲۶,۸۰۰ تومان ۵۷ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۱۷۱ عدد
۴,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۱۷۶ عدد
۲۸,۲۳۴ تومان ۷۰۵ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۳۳۴ عدد
۴۲,۰۰۰ تومان ۶۰۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۶۰۰ تومان ۱۸ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۲ عدد
۲,۹۰۰ تومان ۱۹ عدد
۸,۰۰۰ تومان ۱۱۴ عدد
۱۸,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۱۰۰ تومان ۸۰۴ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱ عدد
۴,۸۰۰ تومان ۱۰۶ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۸۲۸ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۲۶۲ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۵۹۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۲ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۰۰۰ تومان ۶۱۷ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۷۸۵ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۴۸ عدد
۱,۸۰۰ تومان ۱۳ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۶۱۸ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۶۰۰ تومان ۱۳ عدد
۹,۴۰۰ تومان ۴۷ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۴۹۱ عدد
۱۸,۷۶۰ تومان ۱۰۳۶ عدد
۳۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۴۰۰ تومان ۱۸۹ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۲۵ عدد
۹,۴۰۰ تومان ۳۴۴ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۷۴ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱ عدد
۷,۲۰۰ تومان ۹۷۷ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۸۷۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۹۷ عدد
۳,۶۰۰ تومان ۴۲۱ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۵۰ عدد
۲,۴۰۰ تومان ۷۹۳ عدد
۴,۰۰۰ تومان ۱۲۸ عدد
۲۸,۸۰۰ تومان ۹۴۲ عدد
۴,۷۰۰ تومان ۱۹ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۳۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۴۰۰ تومان ۹۰۰ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان ۲۴۶ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۵۷۲ عدد
۱۲,۵۰۰ تومان ۷۷ عدد
۹,۶۰۰ تومان ۱۶ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۲۹۲ عدد
۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۶۰۳ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸,۰۰۰ تومان ۵۹۱ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۴۶۹ عدد
۱۰,۲۰۰ تومان ۱۰۷ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۶ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۵۱۲ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۸۳۶ عدد
۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۱۰۰ تومان ۶۰۰ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۶۸ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۱۶۸ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۷۵۱ عدد
۲,۴۰۰ تومان ۶ عدد
۱۵,۹۰۰ تومان ۱۱۶ عدد
۱۸,۸۰۰ تومان ۴۴۳ عدد
۹,۶۰۰ تومان ۵۰ عدد
۲۶,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۸۰۰ تومان ۳۱ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۵۱ عدد
۳,۶۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۹,۶۰۰ تومان ۷۰۴ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۴۹۹ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۴۵۵ عدد
۲۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

ثبت نام در توییتر با شماره مجازی


توییتر به عنوان دومین شبکه اجتماعی پرطرفدار در جهان محسوب می‌ شود که بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی در مورد اهمیت بالای شبکه اطلاعات درستی ندارند. اما همچنان افراد زیادی در حال فعالیت در این فضا هستند. توییتر به عنوان یک پلتفرم انتشار خبر برای بسیاری از بازاریابان به عنوان یک شبکه مهم محسوب شده که به دنبال اهداف مختلف در این فضا می باشند.
توییتر به مانند سایر شبکه ‌های اجتماعی نیاز به ساخت یک اکانت کاربری داشته که برای ساخت اکانت باید از شماره موبایل استفاده شود. توییتر در کشور ما فیلتر بوده و امکان استفاده راحت از این فضا وجود ندارد. اما در حال حاضر با وجود شماره های مجازی شرایط استفاده از این شبکه آسان تر شده است.
ثبت نام کردن در شبکه های اجتماعی باید به سادگی صورت بگیرد، به همین دلیل توییتر نیز مراحل ثبت نام ساده ای طراحی کرده که با رعایت تمامی مراحل و نکات گفته شده می توانید به آسانی یک اکانت برای خود ایجاد کنید. فقط لازم است که در هنگام ثبت نام در توییتر از یک شماره مجازی استفاده نمایید. چرا که شرایط ثبت نام راحت تر شده و امکان استفاده از خدمات مختلف این شبکه به وجود می آید.

 

خرید شماره مجازی ارزان مخصوص توییتر


شبکه توییتر برای کاربران ایرانی فیلتر است، اگر موقعیت ثبت نام برای ایجاد اکانت با ایمیل یا شماره های ایرانی کاربر با مشکلاتی مواجه شود. به همین جهت لازم است که اقدام به خرید شماره مجازی ارزان مخصوص توییتر نماید.
سایت های زیادی هستند که شماره مجازی ارائه می دهند و کاربران می توانند با استفاده از این شماره ها یک اکانت توییتر ایجاد کند. اما توجه داشته باشید که بسیاری از این شماره ها از اعتبار سطح پایینی برخوردار بوده و تاریخ انقضای آنها کوتاه مدت بوده و پس از انقضا به افراد دیگری واگذار می گردد.
برخی از شماره های بدون اعتبار مجازی قابلیت ریپورت دارند و این ویژگی برای استفاده در فضای توییتر بسیار بد است. زیرا توییتر قابلیت تشخیص اکانت های مشکل دار را داشته و در صورت تشخیص مشکل شماره به سرعت اکانت کاربر را ریپورت می کند.
نکته مهم در هنگام خرید شماره مجازی ارزان مخصوص توییتر این است که حتماً از پلتفرم هایی اقدام به دریافت شماره کنید که از سطح اعتبار و امنیت بالایی برخوردار باشند.
مجموعه نامبر فور یکی از بهترین سایت های ارائه دهنده خدمات خرید شماره مجازی برای تمامی شبکه های اجتماعی و به خصوص توییتر است که با اطمینان کافی می توانید از این شماره ها استفاده کنید.

 


نحوه ساخت شماره مجازی توییتر


ممکن است برخی از کاربران تمایل داشته باشند تا شماره های مجازی را از طریق اپلیکیشن ها یا فضاهای دیگر تهیه نمایند در چنین شرایطی باید اقدام به نصب اپلیکیشن های معتبر کرد که شماره های مجازی را ارائه می‌ دهند.
‏NEXT PLUS از بهترین برنامه های ساخت شماره مجازی است که با استفاده از آن امکان دریافت رایگان شماره مجازی با کد هر کشوری فراهم می آید. شماره مجازی که از این اپلیکیشن دریافت می شود ،قابلیت استفاده در کلیه شبکه‌ های اجتماعی و همچنین فضای توییتر را دارد.
 اما نکته مهم این که نباید بعد از دریافت شماره مجازی این اپلیکیشن را از روی گوشی خود حذف کنید، چرا که در هنگام ساخت یک اکانت توییتر خود تایید برای کاربر ارسال می شود که کد تایید در برنامه اپلیکیشن ارسال می گردد.
غیر از اپلیکیشن ها سایت های خاصی هم بوده که با مراجعه به آنها امکان دریافت شماره مجازی برای ثبت نام در شبکه اجتماعی توییتر وجود دارد.
اما نکته مهم در سایت ها و اپلیکیشن ها  این است که پس از مدت زمانی برنامه ها از دسترس خارج می شوند.
بنابراین بهترین راه برای داشتن شماره مجازی توییتر استفاده از سایت های معتبر ارائه دهنده خدمات مختلف در این حوزه است که سایت نامبر فور یکی از بهترین ها معرفی می گردد.

 

خرید اینترنتی شماره توییتر

خرید اینترنتی شماره توییتر یکی دیگر از روش هایی است که می توانید شماره مجازی تهیه کنید.
در این روش مزیت ‌های زیادی وجود دارد که افراد را مجاب می کند، تا اقدام به خرید شماره کنند، مانند:
•    دریافت شماره های با امنیت بالا که به کاربر اجازه می ‌دهد کلیه فعالیت‌ های خود را با آن انجام دهد.
•    دسترسی به شماره های کاملاً اختصاصی بدون تاریخ انقضا و نگرانی از دست رفتن شماره با اکانت وجود دارد.
•    تنوع بالا در تعداد شماره ها و کد کشورهای مختلف شرایط انتخاب را آسان تر می کند.


قیمت شماره مجازی توییتر


قیمت شماره مجازی توییتر جزء عوامل مهم است که مد نظر خریداران قرار می گیرد، اما نکته مهم این است که در کنار قیمت باید به کیفیت و امنیت شماره نیز توجه شود.
برخی از مهم ترین عواملی که بر قیمت شماره‌ مجازی تاثیر می گذارند عبارتند از:
•    قیمت دلار و قیمت ارز در کشورهای مقصد
•    قوانین مخابرات کشورهای ارائه دهنده شماره مجازی
•    انتخاب سایت های معتبر جهت خرید
مجموعه نامبر فور جزء سایت هایی است که بهترین شماره های مجازی توییتر را به صورت اختصاصی و قیمت مناسب ارائه می دهد.راحله عرب گفت :
نمیدونم از کدوم کشور شماره بگیرم بهتره

امکانش هست راهنمایی کنید پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
شماره ها از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند از کشور هایی که کنار انها قلب گذاشته ایم میتوانید استفاده کنید
و به صورت جزئی تر بخوام پیشنهاد بدم شماره مجازی تویتر امریکا ۲ و لاتویا رو میتونید تست کنید
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان