منو

خرید شماره مجازی واتس آپ از 53 کشور+ آموزش [ارزان]

برای خرید شماره مجازی واتس اپ از نامبر فور کافیه از لیست زیر کشور مد نظرت رو انتخاب کنی. به یاد داشته باش ما پیشنهاد می‌کنیم از واتس اپ بیزینس استفاده کنید و همینطور از کشور هایی خرید رو انجام بدید که موجودی بالای ده عدد هست . شماره های واتس اپ نامبر۴ با کیفیت بوده و شما با خیال راحت میتوانید خرید خود را انجام بدهید.
توجه :
1- حتما قبل از خرید قوانین را مطالعه کنید
2-همانطور که گفتیم شماره ها اختصاصی است اما قبل از اقدام به دریافت کد شماره اختصاص یافته را در گوشی خود ذخیره کرده و سپس در واتساپ (مخاطبین) بررسی کنید ‌که قبلا ثبت نام نکرده باشد.
3- به هیچ وجه داخل واتس اپ درخواست مجدد کد ندید
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی واتساپ استونی 3، خرید شماره مجازی واتساپ لاتویا، خرید شماره مجازی واتساپ برزیل 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۵۷,۰۰۰ تومان ۳۰۸ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۸,۰۰۰ تومان ۳۲۲ عدد
۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۸,۰۰۰ تومان ۳۰۱ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۵۴ عدد
۱۰۱,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۲۰۳,۰۰۰ تومان ۹۳۸ عدد
۸۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲۲,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳۱ عدد
۱۸۳,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۴۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۱۸۹,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۸۵۰ عدد
۱۰۸,۰۰۰ تومان ۳۸۸ عدد
۱۴۶,۰۰۰ تومان ۹۸۷ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۳ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۱,۱۶۷,۰۰۰ تومان ۱۳۴ عدد
۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۴,۰۰۰ تومان ۵۸۹ عدد
۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۸۱,۰۰۰ تومان ۳۲۲ عدد
۱۲۲,۰۰۰ تومان ۳۴۴ عدد
۱,۱۶۷,۰۰۰ تومان ۱۴۳ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۴۲ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۶۳۱ عدد
۱,۱۶۷,۰۰۰ تومان ۳۴ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۶۶ عدد
۴۳,۰۰۰ تومان ۳۶۶ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۵۲,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۲۴۳,۰۰۰ تومان ۱۰۲ عدد
۷۶,۰۰۰ تومان ۴۷۶ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۷۵,۰۰۰ تومان ۳۲۲ عدد
۱,۹۲۴,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۱۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۴۹۸ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۹۶۰ عدد
۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۹۵,۰۰۰ تومان ۵۲۶ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۸,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۲۰۳,۰۰۰ تومان ۳۲۷ عدد
۱۵۸,۰۰۰ تومان ۲۲۱ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۶۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۳,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۸۱,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۵۴۲ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱۱,۰۰۰ تومان ۵۹۰ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۴۰۰ عدد
۲۰۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۲۹,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۱,۱۶۷,۰۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۱۰۸,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۴۸,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۳۴۱,۰۰۰ تومان ۳۸۸ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۵۲۰ عدد
۳۳۶,۰۰۰ تومان ۵۶ عدد
۱۴۹,۰۰۰ تومان ۶۳۰ عدد
۶۸,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۸۳,۰۰۰ تومان ۳۹۸ عدد
۶۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱۶,۰۰۰ تومان ۳۳۴ عدد
۱۰۲,۰۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۹۵,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۳۲۲ عدد
۳۳۸,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۴۳,۰۰۰ تومان ۳۸۸ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۱,۹۴۴,۰۰۰ تومان ۶۱ عدد
۱۰۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۳۴ عدد
۸۱,۰۰۰ تومان ۹۰۶ عدد
۴۴,۰۰۰ تومان ۳۴۴ عدد
۸۹,۰۰۰ تومان ۲۰۷ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۷۰۸ عدد
۶۸,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۱۶۲,۰۰۰ تومان ۵۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۶۸,۰۰۰ تومان ۴۰۰ عدد
۱۰۲,۰۰۰ تومان ۳۷۴ عدد
۹۵,۰۰۰ تومان ۵۵۸ عدد
۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۱۵ عدد
۲۵۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲۲,۰۰۰ تومان ۵۳۵ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۴۰۰ عدد
۱۳۳,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۲۰۳,۰۰۰ تومان ۵۵۴ عدد
۱۲۸,۰۰۰ تومان ۳۴۴ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۳۴۴ عدد
۱۵۶,۰۰۰ تومان ۲۷۴ عدد
۱۰۸,۰۰۰ تومان ۴۰۰ عدد
۱۰۲,۰۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۶۱۶ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۱,۱۶۷,۰۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۶۸,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۷۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰۱ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۵۸۶ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۴۲۲ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۷۸۴ عدد
۳۲۴,۰۰۰ تومان ۴۰۷ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۱۳۵,۰۰۰ تومان ۸۹۵ عدد
۱,۱۶۷,۰۰۰ تومان ۱۷۱ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷۶,۰۰۰ تومان ۶۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۳,۰۰۰ تومان ۸۲۹ عدد
۵۲,۰۰۰ تومان ۵۰۰ عدد
۱۱۹,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۹۱۲,۰۰۰ تومان ۶۴ عدد
۶۸,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد

سوالات متداول شماره مجازی واتساپ
اعتبار شماره های مجازی واتس اپ خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهیه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت واتس اپ خود خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست؟ :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی واتس اپ را دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
پیشنهاد میکنم قبل از خرید ازابتدای لیست کشور هایی که بیشترین سفارش را داشته اند بررسی کنید.

خرید شماره مجازی واتس اپ یا استفاده از شماره مجازی رایگان!

شماره مجازی برخلاف شماره واقعی، شماره‌ای است که بدون سیم کارت ارائه می‌شود و امکان ساخت اکانت در شبکه‌های پیام‌رسان واتساپ و تلگرام با این شماره وجود دارد. شماره مجازی مناسب افرادی است که می‌خواهند اکانت دیگری در تلگرام یا واتساپ داشته باشند، از این رو بسیار کاربردی و کم هزینه می‌باشد. در ادامه به بررسی شماره مجازی در واتس اپ، نحوه ساخت اکانت و خرید شماره مجازی واتس اپ می‌پردازیم.
شماره مجازی واتس آپ چیست؟

شماره یا سیم کارت مجازی مانند شماره واقعی است که  توسط آن می‌توان پیامک را دریافت، ارسال یا تماس حاصل کرد، که  از طریق یکسری نرم‌افزارها یا اپلیکیشن‌ها می‌توان شماره مجازی ایجاد نمود. بنابراین این شماره فاقد سیمکارت بوده و برای ثبت و تمدید آن باید هزینه‌ای را بپردازید.


 

واتس آپ چیست؟ چرا شماره مجازی whatsapp؟

واتساپ جزو پیام ‌رسان‌های محبوبی است که می‌توانید از آن برای ارسال انواع پیام‌های متنی، صوتی و تصویری استفاده کنید. اکثر گوشی‌های اندروید از این برنامه پشتیبانی می‌کنند، بنابراین پیام شما با بالاترین سرعت ارسال شده و در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی خواهد شد. برای عضویت در این پیام رسان نیاز به شماره تلفنی دارید که تا بحال با آن اکانت واتس آپی ساخته نشده باشد. اما اگر تمایلی به استفاده از شماره خود ندارید می‌توانید از شماره مجازی استفاده کنید. شماره‌های مجازی دارای پیش شماره کشورهای دیگر بوده و با دریافت پنل اختصاصی آن‌ها،  ارسال و دریافت پیام برای شما امکانپذیر خواهد بود. بنابراین با خرید شماره مجازی واتس اپ می‌توانید فعالیت خود را در اپلیکشین پیام رسان شروع کنید.


خرید شماره مجازی ارزان واتس آپ

برای ایجاد شماره‌ مجازی واتس اپ برنامه‌های رایگان بسیاری وجود دارند، اما با خرید شماره مجازی از وبسایت نامبر۴ امنیت حساب کاربری و اختصاصی بودن آن حفظ می‌شود. برای خرید شماره مجازی واتساپ پس از انتخاب سایتی معتبر ابتدا باید کشور موردنظر خود را انتخاب کرده و سپس با پرداخت هزینه شماره را دریافت کنید.  ما در بلاگ خود روش ها و سایت برای ساخت رایگان شماره مجای واتساپ معرفی کرده ایم اما همواره از شما خواهش کردیم که امنیت حساب کاربری خود را به خطر نیاندازید ما به واسطه فعالیت در این زمینه هر هفته شاهد عزیزانی هستیم که با اعتماد به شماره رایگان واتساپ اطلاعات و اعتبار خودرا از دست داده اند و هر چند که ما از اتفاق به وجود آمده به شدت ناراحتیم ولی متاسفانه کاری از تیم ما ساخته نیست.
خرید شماره مجازی آمریکا

یکی از شماره‌های مجازی پرکاربرد شماره آمریکا است. به دلیل امینت بالا و استفاده راحت مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است. خرید شماره مجازی آمریکا در فعالسازی حساب‌های کاربری تلگرام، ایمو، گوگل، وبمانی، سایت‌هایی که برای ثبت نام نیاز به تایید شماره دارند و بسیاری دیگر نیز امکانپذیر می‌باشد.

اگر در مورد خرید سیم کارت امریکا یا شماره مجازی علاقه مندی این مطلب رو بخون:

خرید سیم‌کارت آمریکا یا خرید شماره مجازی آمریکا


در ضمن اگر نیاز به دریافت چندین باره پیامک دارید و یک شماره مجازی دائمی میخواهید ، میتوانید شماره گوگل ویس آمریکا تهیه کنید

خرید شماره دائمی گوگل ویس آمریکا

چرا از شماره مجازی استفاده کنیم؟

•    فعالیت در شبکه‌های اجتماعی
•    دریافت، ارسال پیام و برقراری تماس با بالاترین سرعت
•    دریافت گیفت کارت برای یکسری از برنامه‌ها که به شماره‌ خارجی نیاز دارند.
•    عضویت در سرویس‌های مختلف اینترنتی مانندSpotify  ، pay-pal و ...
•    و سایت‌هایی که شماره ایرانی را قبول نمی‌کنند.

•   امنیت حساب کاربری و حفظ حریم خصوصی بواسطه شماره مجازی های واتساپ( دیگه خیالت از رقیب و فامیل راحته که اطلاعاتت رو ندارند)


روش ساخت شماره مجازی واتساپ بدون برنامه

ساخت شماره مجازی واتساپ بدون برنامه
برای ساخت شماره مجازی بدون برنامه، می‌توانید از سایت‌هایی مانند number4.ir استفاده کنید. این سایت به شما شماره مجازی در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کانادا و انگلیس ارائه می‌دهند.
برای استفاده از این سایت‌ به روش زیر عمل کنید:
1- وارد  سایت‌ number4.ir شوید.
2-شماره مجازی واتساپ کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید .

3-با زدن روی خرید هزینه آنرا پرداخت نمایید.

4- در بازگشت از بانک مجدد کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید .
5-شماره مجازی دریافتی را به عنوان شماره تلفن خود وارد کنید.
6-کد تأییدیه دریافتی را که در قسمت منتظر پیامک ظاهر می شود را وارد کنید و بعد از تأیید، اکانت واتساپ شما ساخته می شود و شما با شماره مجازی بدون برنامه شماره مجازی ساخته اید.


مراحل نصب واتس آپ بیزینس با شماره مجازی

همانطور که در فیلم مشاهده کردید، پس از دانلود واتس اپ بیزینس از پلتفرم گوگل پلی یا سایت‌های معتبر آن را بر روی گوشی خود نصب کنید. سپس واتس اپ را باز کرده و شماره مجازی خریداری شده را وارد کنید. حال کدی که به این شماره در پنل اختصاصی ارسال خواهد شد را وارد واتس اپ نمایید. این نکته را در نظر داشته باشید که تا 120 ثانیه فرصت دارید کد دریافتی را در واتس اپ وارد کنید، در صورتی که کد را وارد نکنید، این کد منقضی شده و دیگر قابل استفاده نخواهد بود. در نهایت پس از تایید نام و موارد تکمیلی واتس اپ بیزینسی شما با شماره مجازی فعال می‌شود.

عدم شناخت مخاطبین با شماره مجازی

پس از فعال شدن حساب کاربری با شماره مجازی ممکن است مخاطبین شما به خوبی نشان داده نشوند. یکی از راه‌حل‌هایی که برای این مشکل وجود دارد این است که تمام شماره‌های مخاطبین خود را با کد کشور یعنی +98 ذخیره کنید. در صورت اصلاح شماره مخاطبین، در قسمت ارسال پیام بر روی بروزرسانی کلیک نمایید تا مخاطبین با نام برای شما نشان داده شود. توجه کنید که مخاطبان شما چون این شماره مجازی را ندارند نمیتوانند شما رو ببینند اما شما قابلیت مشاهده آنها را دارید، جالبه نه ؟

این همان حفظ حریم خصوصی هست که قبلا از ان یاد کردیم و به شما توصیه میکنم یک بار برای همیشه خیال خود را از افراد پیگیر و.... راحت کنید


امکان سوء استفاده از شماره مجازی توسط افراد دیگر

اگر به صو ت قانونی اقدام به خرید شماره مجازی واتس اپ کنید، به دلیل منحصر بفرد بودن آن افراد دیگر نمی‌توانند از این شماره استفاده کنند. ممکن است برخی از شماره‌ها مجدد توسط سرویس‌ دهنده خارجی به فروش برسد که تاکنون گزارش‌های بسیار کمی در این خصوص وجود دارد.
کشورهای موجود برای خرید شماره مجازی واتس اپ
واتس آپ از جمله پیام‌رسان‌های محبوب است که از شماره‌های مجازی بسیاری از کشورها مانند آمریکا، لهستان، روسیه، آلمان، هلند، مالزی، انگلستان، کانادا، ترکیه و...  پشتیبانی می‌کند. شما می‌توانید با خرید شماره مجازی واتس اپ هر یک از این کشورها حساب کاربری ایجاد کنید، که نیاز به سیم کارت فیزیکی نداشته و کاملا ایمن است.


خرید شماره مجازی اختصاصی واتساپ

تمامی شماره مجازی سایت نامبرفور اختصاصی بوده خصوصا شماره های واتساپ این مورد را به یاد داشته باشید که بعد از ورود به اپلیکیشن واتساپ امکان دریافت مجدد کد فعالسازی واتس امکان پذیر نبوده این عمل هم فقط برای حفظ امنیت حساب های کاربری از سمت اپراتور اصلی اعمال شده است.

اختصاصی بودن اکانت مجازی واتساپ به این معناست که اکانت مختص شما بوده است ولی به این نکته توجه داشته باشید ، این شماره در شبکه های اجتماعی دیگه در اختیار افراد دیگر قرار خواهند گرفت


قیمت شماره های مجازی واتس آپ

هزینه خرید شماره‌های مجازی با توجه به کشور آن متغییر بوده و بسته به قوانین کشور تعیین می‌شود. خرید شماره مجازی واتس اپ ارزان قیمت یا رایگان ریسک زیادی را به همراه دارد. به دلیل اینکه این شماره‌ها خام نبوده و ممکن است در اختیار افراد دیگری نیز قرار گیرد و در نتیجه امنیت حساب کاربری را به خطر می‌اندازد. همچنین باتوجه به حساسیت وب سایت موردنظر روی کشور بالا بوده و امکان مسدود شدن شماره انتخابی نیز وجود خواهد داشت.


تفاوت شماره ارزان و گران

به طور معمول شماره‌های مجازی ارزان قیمت از کیفیت و ماندگاری مناسب و خوبی  برخوردار نیستند. همچنین برخی از آن‌ها به حالت ریپورت قرار دارند. شماره‌های تلگرام مربوط به کشورهای روسیه، اوکراین، فرانسه و برزیل، اغلب دچار ربپورت هستند که برای خارج شدن از حالت ریپورت باید پیامی به ربات اسپم بات داده تا با گذشت چند روز  شماره از حالت ریپورت خارج شود. به دلیل تفاوت در قوانین فروش شماره مجازی در کشورها ممکن است هزینه آن‌ها بالا باشد. بنابراین قیمت شماره مجازی واتس اپ بستگی به قوانین شماره مجازی در کشور مورد نظر دارد.


خرید شماره مجازی واتس اپ راهی امن برای ساخت حساب کاربری!

همانطور که گفته شد، شماره مجازی شماره‌ای فاقد سیم کارت است و به صورت مجازی یا آنلاین یک شماره با اپراتور اینترنتی به شما اختصاص داده می‌شود. شما می‌توانید با این شماره به مخاطبین خود پیامک ارسال و دریافت کنید یا تماس بگیرید. خرید شماره مجازی واتس اپ علاوه بر اختصاصی بودن شماره، امنیت حساب را حفظ می‌کند و در دسترس دیگر افراد قرار نمی‌گیرد. بنابراین بهتر است این شماره را از سایت‌ معتبر نامبر فور خریداری و فعال کنید.


دریافت شماره مجازی فوری whatsapp

برای گرفتن فوری اکانت مجازی whatsapp سایت نامبرفور در کنار شماست از لیست بالا هر کشوری که دوست دارید انتخاب کنین و به صورت آنلاین و آنی شماره و همینطور کد فعال سازی را دریافت کنید در ۲۴ ساعت شبانه روز بدون نیاز به پیام دادن به شخصی واسط میتوانید شماره مورد نظر را دریافت کنید.

بهترین کشور ها برای دریافت شماره واتساپ در بالای لیست کشورها اضافه شده شما میتونید ببینید در ساعات گذشته بیشترین کد فعال سازی از کدام کشور های اتفاق افتاده است.
سینا کمالی گفت :
سلام خسته نباشید
این قیمت هایی که برای شماره مجازی واتساپ تو سایتتون زدین برای سرویس چند وقته هستش
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام
قیمت های داخل سایت برای دریافت یک‌بار پیامک هست
در استفاده از سرویس محدودیت زمانی نیست اما اگر‌به هر دلیل از واتساپ خارج شوید امکان دریافت مجدد پیامک نیست
حاجی زاده گفت :
سلام شماره مجازی امارات میخوام ندارید چرا؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام
در حال حاضر خیر ولی به زودی شماره مجازی واتساپ امارات رو اضافه میکنیم
ریهون گفت :
بسیار بسیار سپاسگذارم عالییییییی بود
سرعت عالی
باتشکر فراوان از مدیریت سایت نامبرفور ❤😘⚘
roya amirsalmanpor گفت :
سلام شماره مجازی واتساپ ایران دارید ؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقت بخیر
نه متاسفانه
کیوان مرشدیان گفت :
سلام ببخشید من شماره مجازی رو از سایتتون خریدم ولی بعد پرداخت شماره ای برام نمایش داده نشده و به سایت برگشته .ممنون میشم راهنمایی بفرمایین
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام حساب کاربری شما شارژ شده
و الان میتونید با زدن روی خرید شماره مد نظرتان را بگیرید
Md گفت :
سلام ببخشید چقدر طول میکشه شماره مجازی بیاد؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام بعد از شارژ حساب آنی میتوانید سفارش خود را ثبت کنید و شماره مجازی واتساپ تحویل بگیرید
علی گفت :
سلام اقا عالیه... من مجبور نبودم شماره تلفن شخصی ام را بدم و کد تأیید تقریباً بلافاصله رسید
دمتون گرم
mahdi گفت :
برای ثبت نام در واتس اپ کدوم شماره مجازی بهتره ؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
متاسفانه روزانه و دوره ای کیفیت متفاوت هست
پیشنهاد میکنم از کشورهایی که در ۲۴ ساعت گذشته کد فعالسازی داشتن استفاده کنید
اقبال عزیزی گفت :
من قبلا از ارز***ل دوتا شماره خریدم کدشو نداد الان همون بار اول پیامک گرفتم
Mehdiheydari گفت :
سلام شماره روسیه گرفتم لطفا لغوش کنید امریکا میخوام بگیرم ممنون
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
بعد از 20 دقیقه در صورتی که کد دریافت نکنید سفارش خودکار لغو خواهد شد
علیرضا عظیمی گفت :
درود بر شما من خرید کردم اما کشور مورد نظر بعد از خرید در لیست سایت وجود ندارد.
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام موجودی شماره ها دائم در حال تغییر است دقایقی بعد مجدد چک کنید کشور مد نظرتان شارژ می شود
ali گفت :
سلام من یه شماره گرفتم ولی میزنه این حساب مجاز به استفاده از واتساپ نیست
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر چون پیامکی دریافت نکرده اید خودکار هزینه شما به حساب کاربریتان برگشت داده می شود. میتوانید از سرویس های معرفی شده در بالای لیست کشور ها استفاده کنید
احمدرضا گفت :
فوق العاده عالی ممنون از پشتیبانی خوبتون و قیمت های منحصر به فردی ک در مقایسه با سایر سایت ها دارید
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
ما سعی در ارائه بهترین کیفیت برای شماره مجازی ارزان واتساپ داریم
مهدی محمدی گفت :
سلام
زمانی که باید واسه درخواست دریافت کد صبر کنم بیشتر از زمان انقضای شماره ست
چیکار باید کنم؟؟؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
میتونید سفارش رو لغو کنید
سجاد یوسفی گفت :
سلام ایا برای وارد کردن کد یا استفاده از شماره مجازی در واتساپ باید از فیلترشکن استفاده کرد
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
بله
احسان احمدی گفت :
سلام شماره روسیه خریدم الان کد نمیاد برام نمیدونم چکار باید بکنم میشه راهنمایی کنید
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
از ای پی همون کشور استفاده کنید
اگر چند بار تلاش کردید حتما دیتای اپلیکیشن رو پاک کنید
الهه رحمانی گفت :
سلام من سه چهار مرتبه خرید کردم و برای ورود به برنامه واستاپ بیزینس کد دریافت نکردم
لطفا در برطرف شدن مشکل به ما کمک کنید
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
پیشنهاد میکنم قبل از ثبت سفارش کش و دیتای واتس اپ بیزینس پاک کنید و با وی پی ان کشوری که شماره میگیرید وارد بشید و شماره رو بزنید
hamid گفت :
سلام سریعا شماره رو دریافت کردم
ولی نمیونم واتساپ نصب کنم هنگام دادن شماره کد تایید میخواد چیکار کنم
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
واتس اپ یا واتس اپ بیزینس رو از گوگل پلی دانلود و نصب کنید
بعد از وارد کردن شماره داخل واتس اپ در همین صفحه کد ورود رو دریافت میکنید
شبنم گفت :
سلام شماره واتس آپ یا واتس آپ بیزینس فرقی داره
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر ، نه شماره ها قابلیت استفاده در واتس اپ و واتساپ بیزینس را دارند
نادی گفت :
از شماره ها برای ارسال پیام تبلیغاتی واتس اپ استفاده میکنم
مشکلی که برای شما پیش نمیاد؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
امیدواریم مصرف صحیح داشته باشید
نه از طرف ما مشکلی نیست
رضا پرهیزکاری گفت :
بهتر از نامبرفور تو خدمات شماره مجازی نیست، اقا دمتون گرم
Mohammad گفت :
سلام، شماره مجازي خريد كردم، چجوري بايد تحويل بگيرم؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر شما حساب کاربریتون رو شارژ کردید و موجودی داخل حساب کاربریتون هست شما باید بعد از بازگشت از بانک خرید را مجدد بزنید تا شماره دریافت کنید
سامان گفت :
نسبت به قیمتش خوبه
امیری گفت :
منکه خیلی خوشم اومد توصیه میکنم بخرید
محمد گفت :
حرفی برای گفتن نمیمونه.خیلی عالی و خوب هست
لیلا گفت :
بی نظیره پیشنهاد می کنم
هومن راد گفت :
عالییییییی
باران گفت :
سلام چطور شماره ایران بگیرم تو لیست نبود
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
در صورت موجود شدن شماره مجازی واتس اپ ایران سریعا در لیست نمایش داده میشه و وضعیت به موجود تغییر میکنه
لطفا در روز های اینده نیز سایت رو بررسی کنید
حسینی گفت :
شماره مجازی واتس اپ امارات لازم داشتم ،کی موجود میشه؟؟؟؟؟؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
در حال حاضر نه متاسفانه!

به اپراتور ها بستگی داره به محض موجود شدن در لیست قرار میگیره
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان