شماره مجازی روسیه

شماره مجازی روسیه یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین شماره‌های مجازی است که برای اموری چون ضد اسپم،…